Important! Mesures COVID-19

Hem obert un apartat a la nostra web a on es recullen els protocols COVID19 adoptats per aquesta temporada en virtut de les normes de la FCH i les recomanacions del Departament de Salut.

Hi trobareu dos documents importants, el protocol i la declaració d’autoresponsabilitat que és el document que els jugadors han de portar signat el primer dia d’entrenament.

Leave a Reply