Convocatòria de les assemblees generals ordinària i extraordinària de socis.

El passat dimarts dia 22 de novembre la junta directiva del club va aprovar l’acord de convocatòria d’eleccions i les convocatòries de les assemblees generals ordinària i extraordinària de socis, que tindran lloc a l’Auditori de la Casa de Cultura (al carrer Castellví, 8 de Sant Cugat) el proper dijous dia 15 de desembre de 2022, a les 19 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona convocatòria.

L’assemblea general ordinària té el següent ordre del dia:

  • Evolució i balanç del projecte esportiu i social del club.
  • Aprovació de comptes de la temporada 2021-2022.
  • Aprovació del pressupost de la temporada 2022-2023.
  • Precs i preguntes.

Tot seguit, una vegada finalitzada l’assemblea general ordinària, tindrà lloc l’assemblea general extraordinària, amb el següent ordre del dia:

  • Ratificació de l’acord de convocatòria d’eleccions pres per la junta directiva del club en data 22/11/2022.
  • Designació de la junta electoral formada per tres membres, un dels quals serà president/a i un altre secretari/a.

Donada la importància dels assumptes a tractar, esperem l’assistència de totes les sòcies i socis de l’entitat.

Julià López-Arenas

President

Leave a Reply