COS TÈCNIC

DIRECCIÓ ESPORTIVA

JOAN SANCHO

Director esportiu

HÈCTOR GÓMEZ

Sots-Director Esportiu

COORDINACIÓ EQUIPS BASE