Criteri d’assignació de dorsals

En cas de conflicte de jugadors/es que formen part del mateix equip amb número de dorsal coincident el club l’assignarà seguint el criteri següent:

1. Jugadors/es de 2n any equip A

2. Jugadors/es de 2n any que jugaran a l’equip A i procedeixen dels equips B, C….

3. Jugadors/es de 1r any que jugaran a l’equip A

4. Jugadors/es de 2n any que jugaran als equips B, C…

5. Jugadors/es de 1r any que jugaran als equips B, C…