Quotes Temporada 2023/24

Quotes 2023/24

                       DISTRIBUCIÓ PAGAMENTS (€)      
CATEGORIA IMPORT jul-23 sept-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24
Formativa 750 € 165 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Sènior*  750 € 165 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Sènior Bonificat i Antic Sèniors 1er-4art any* 550 € 165 65 65 65 65 65 60      
Antic Sèniors* 400 € 165 65 65 65 40          
Antic Sèniors A* 220 € 165 55                
Veterans 350 € 165 65 65 55            

*Política de quotes pels equips sèniors

Atès el creixement de jugadors i jugadores sèniors és necessària una revisió de la política de quotes pels equips sèniors per adaptar-se a aquesta nova realitat i al fet que en els equips del nostre entorn, els jugadors o jugadores que competeixen en categories que depenen directament de la RFEBM la seva quota és zero, i molts casos fins i tot estan remunerats o remunerades. 
La política de quotes es regeix pels següents principis:
  • Quota general: La quota general d’un jugador o jugadora sènior serà de forma general la mateixa que la d’un jugador o jugadora de base. Per la temporada 2023-2024: 750 €
  • Quotes bonificades: Per retenir el talent i facilitar la promoció esportiva dels nostres jugadors i jugadores, el club bonificarà fins a 76 quotes de jugadors i jugadores sèniors repartides en un màxim de 38 en la branca masculina i 38 en la branca femenina. El preu de la quota bonificada per la temporada 2023-2024 serà de 550 € independentment de l’edat del jugador o jugadora.
  • Quotes RFEBM: De les 38 quotes bonificades per branca, fins a un màxim de 19 per branca seran bonificades completament si un equip de la branca competeix en una categoria que depèn directament de la RFEBM.
En el transitori, si l’aplicació d’aquesta política de quotes a un jugador o jugadora que hagi format part dels equips sèniors durant la temporada 2022-2023 resulta en un increment de la seva quota, se li aplicarà la quota de la temporada 2022-2023 actualitzada amb l’increment corresponent:
  • Quota Sènior 1er-4art any s’assimila a quota sènior bonificada: 550 €
  • Quota Sènior: 400 €
  • Quota Sèniors A: 220 €
Per qualsevol dubte podeu dirigir un email a info.hsc@handbolsantcugat.org