Inscripcions Temp. 2023/24

Fes-te'n soci!

Si encra no ets soci, aquest és el moment!! És una quota voluntària però que dona un impuls econòmic important al Club.
Si ja ho ets, has de tornar a marcar la casella del sí per a fer la renovació.

La quota de soci per a la temporada (65€ anuals) dona accés a una serie d'avantatges, descomptes en els campus organitzats pel Club, descomptes puntuals a la botiga del Club i participació en els òrgans de govern.

Amb aquesta inscripció digital, autoritzo al Club Handbol Sant Cugat amb NIF G-63207914, a cobrar la quota de soci en el compte anteriorment facilitat.

La quota és única per família, i només es cobrarà un cop de manera independent al nombre de jugadors/es inscrits per cada família. És important que consigneu la mateixa opció si heu d'inscriure més d'un jugador/a per família.

La finalitat de recollida d’aquestes dades és realitzar les inscripcions per a la temporada 2023/24.
El tractament de les dades de caràcter personal el realitzarà el Club Handol Sant Cugat, amb domicili a Sant Cugat del Vallès, Pav. 3 ZEM Rambla del Celler s/n, CIF G63207914 i inscrita al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb número 17930, teléfon 935906894 i mail info.hsc@handbolsantcugat.org..
D'acord amb l'article / de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, els menors d'edat que tinguin més de catorze anys poden donar per si mateixos el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals.
Quan el consentiment sigui la base del tractament de dades dels menors de catorze anys ha de constar-ne les dades personals i autorització de la persona titular de la pàtria potestat o tutela.
Drets: Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició al tractament, oblit i portabilitat.
Per exercitar qualsevol d’aquests drets, s’haurà de dirigir a la direcció de correu electrònic info.hsc@handbolsantcugat.org.
El firmant declara que les dades incorporades son certes.