Equipaments temporada 23/24

Equipaments temp 23/24. Tria de dorsal i nom.

Dades de la persona que omple el formulari

* Camps obligatoris

Dades del jugador


Trieu el nom que voleu portar a la part posterior superior de la samarreta, i tres opcions pel número de dorsal per ordre de preferència.

Per a més informació sobre l'assignació de dorsal cliqueu el següent enllaç

Opcions recomanades: 1. Nom 2. Cognom 3. Nom + inicial cognom 4. Inicial nom + cognom 5. Nom i cognom

Tallatge de l'equipament per a la propera temporada.

La finalitat de recollida d’aquestes dades es tenir el nom i el número que s’inscriurà a les samarretes de la temporada 2022/2023, que el jugador/a o tutor/a autoritza incloure a les samarretes esportives, autoritzant al Club Handbol Sant Cugat a fer-ho, amb el millor criteri possible.
El tractament de les dades de caràcter personal el realitzarà el Club Handol Sant Cugat, amb domicili a Sant Cugat del Vallès, Pav. 3 ZEM Rambla del Celler s/n, CIF G63207914 i inscrita al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb número 17930, teléfon 935906894 i mail info.hsc@handbolsantcugat.org..
D'acord amb l'article / de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, els menors d'edat que tinguin més de catorze anys poden donar per si mateixos el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals.
Quan el consentiment sigui la base del tractament de dades dels menors de catorze anys ha de constar-ne les dades personals i autorització de la persona titular de la pàtria potestat o tutela.
Drets: Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició al tractament, oblit i portabilitat.
Per exercitar qualsevol d’aquests drets, s’haurà de dirigir a la direcció de correu electrònic info.hsc@handbolsantcugat.org.
El firmant declara que les dades incorporades son certes.